Metallexpertis

– Från planering till produktion

Vi använder AutoCad, Pro Engineering och Pro Surf programvara för design av båtar och komponenter. Båtarna mallas i 3D vilket möjliggör måttnoggranna arbetsritningar.

CAD ritningar används för tillverkning av de delar vi vattenskär. I tillägg till de vanliga verktygsmaskinerna inom metallindustrin har vi en vattenskärare har vi också en ALIKO vattenskärare med 2x4m arbetsbord. Våra svetsmaskiner är speciellt lämpade för aluminium och består till största del av Fronius apparater.

Vår befintliga maskinpark, klassvetsarnas kunnande och våra erfarenheter av svetsarbeten och tillverkning möjliggör mångsidiga svetsarbeten och plåtbearbetning samt montering av krävande produkter.

Vi utvecklar ständigt vårt nätverk av samarbetspartners för design och underleverans samt vårt eget kunnande inom tillverkning. Vad ni än behöver inom marin aluminium och stålproduktion står Weldmec Marine till ert förfogande.