Brand / Oljebekämpning

- Alltid i tjänst

Brand- och oljebekämpningsbåtarna är vår verkliga specialitet. Dessa båtar bör alltid vara redo för arbete då alarmet går. Därför är varje båt skräddarsydd för att uppfylla kraven för varje planerat uppdrag, det må då vara frågan om brandsläckning, dyknings och räddningsuppdrag, nödbogsering, transporter, oljeuppsamling eller något annat av räddningsverkens krävande uppdrag.

Uppdragen kräver pålitliga båtar med vilka man snabbt tar sej till arbetsfältet och system som fungerar klanderfritt i alla situationer, också i isförhållanden.

Vi planerar varenda båt i enlighet med våra kunders krav gällande t.ex. brandpumpar och vattenkanoner. I brand- och oljebekämpningsbåtar finns typiskt stora hydraulik- och kontrollsystem som naturligtvis ingår i våra leveranser.

2020-05/serecraft-w10-fc-presentation.jpg
2017-02/serecraft-w10-c-sd.jpg
2017-02/serecraft-w8c.jpg
2017-02/serecraft-w10-ac.jpg
2017-02/serecraft-w10-ac-2-sd.jpg
2017-02/serecraft-w9-c.jpg
2017-02/serecraft-w9-2ob.jpg
2017-02/serecraft-w10-c-wj.jpg
2017-02/serecraft-w14-fc.jpg
2017-02/serecraft-w14-ac.jpg
2017-02/1487679994_serecrfat-w8-open-wj.jpg
2017-02/serecraft-w14-fc1.jpg
2017-02/serecraft-w14-fc2.jpg
2017-02/serecraft-w11-ac.png
2017-02/serecraft-w16-fc.jpg
2018-03/1520411380_fifi-3.jpg