Serecraft båtar

Vi har döpt våra yrkesbåtsmodeller till Serecraft för att betona båtarnas grundläggande egenskaper. Serecraft betyder båtar som uppför sej lugnt och säkert utan att bjuda på överraskningar i drift.

Grunden till Serecraft ligger i den erfarenhet och kunskap båtplanerarna har när de designat sjövärdiga, stabila och robusta båtar. Planeringen grundar sej på de senaste designstandarderna och på både internationella och nationella bestämmelser för yrkesbåtar.

Serecraft modellserien täcker många båttyper och för de flesta av våra projekt gäller sloganen. ”Skräddarsydd som standard”.

  • Funktionalitet
    • Vårt praktiska närmande vad gäller design och implementering tar noggrant i beaktande båtarnas kommande yrkesbruk. Säkerhet, ergonomi, effektivitet och användarvänlighet är våra grundläggande designkriterier som leder oss ända från planering till färdig produkt. Som exempel kan nämnas arbetsbåtarnas bogport som möjliggör en snabb och säker lastning och lossning. Den låga ljudnivån i styrhytten är ett annat bra exempel på våra ansträngningar för att göra båtarnas arbetsmiljö så bra som möjlig för yrkesbruk.

  • Kvalitet
    • Skrovmaterialet på Serecraft båtarna är av högklassigt certifierat aluminium för marint bruk. Materialet gör båtarna slitstarka och lätta. Vi tillverkar naturligtvis också båtar med stålskrov. Sjövärdighet, stabilitet och en noggrann genomgång av kvalitetskraven och användningsområde för yrkesmässigt bruk är grundläggande faktorer vid planering och tillverkning av våra båtar. Alla Serecraft båtarna är utrustade med komponenter som bäst motsvarar våra kunders behov för att slutprodukten bäst skall motsvara kundens krav på ett optimalt arbetsredskap.

      Serecraft båtarna är byggda av erfarna yrkesmän och av bästa möjliga råvara. Skroven är svetsade av certifierade yrkesmän. Inredningen byggs av erfarna finländska snickare som använder noga utvalt råmaterial. Komponenterna kommer från välkända marina tillverkare med högklassiga produkter. För material och skrovbygget ger vi 5 års garanti som standard.