Varvet

- Service av yrkesbåtar

Weldmec Marines service och reparationstjänster av farkoster för yrkesmässigt bruk är mångsidiga och skräddarsys för olika behov. Vi och våra kunder förväntas hålla fast vid överenskomna tidtabeller och kvalitet på arbetet. Speciellt för service- och reparationsarbeten är leveranstiden viktig då båtens verkliga arbete blir lidande om inte frånvarotiden minimeras. I tillägg till leveranstiden är vi måna om att hålla projektbudgeten som överenskommet.

I vår varma 1900 m2 produktionshall har vi två av varandra oberoende taktraverser, 65 x 25 x 12,5m fri yta med en 17 x 12,5m stor dörr. I tillägg har vi en 360 m2 stor sandblästrings/målningshall. För hantering av båtar har vi flera olika alternativa utrustningar av vilka den största är en hydraulisk trailer som lyfter upp till 60 ton

Exempel på våra tjänster

Dockningar
Bottomtvätt/sandblästring/målning
Säsongservice
Propulsion service/reparation/utbyte
Däckutrustning service/repation/utbyte
Elarbeten och elektronik
Rörarbeten
Inspektioner/besiktningar
Arbetsplanering, design och konsultering
Klasssvetsning
Målning
Maskineri service/reparation/utbyte

Skrov/Däck/Överbyggnad reparation/tillverkning

Hydraulikarbeten
Installationer
Inredning
Dokumentation